budowa budowa

Geotechnika a fundamentowanie

Każde fundamentowanie czyli projektowanie i wykonawstwo fundamentów wymaga od wykonawców dokładności, staranności i znajomości składu materiałów budowlanych, niezbędnych do powstania solidnej podstawy budynku. Fundament to bardzo ważny element konstrukcyjny, odpowiedzialny za stabilność i długowieczność budowli. budowaMa on bezpiecznie przekazać obciążenia z konstrukcji na podłoże gruntowe. Zależy od niego bezpieczne i właściwe funkcjonowanie zarówno domu, jak i biurowca. W ramach fundamentowania wyróżnia się: rozpoznanie właściwości podłoża, wybór metody posadowienia, wzmacnianie podłoża oraz dobór metod obliczeniowych w projektowaniu.

Zadaniem fundamentowania jako działalności inżynierskiej jest tworzenie konstrukcji zabezpieczających. Jeśli zaś zwierciadło wód gruntowych znajduje się na dużej wysokości, nauka ta daje podstawy i wiedzę teoretyczną, potrzebną do czasowego lub stałego obniżenia jego poziomu.

Właściwościami gruntów w trakcie projektowania i wykonawstwa budynków i samych fundamentów zajmuje się geotechnika (Titan) . To nauka interdyscyplinarna, łącząca w sobie elementy gruntoznawstwa, fundamentowania, geologii (inżynierskiej), mechaniki gruntów, fizyki, chemii, reologii, a także mechaniki budowli. Wiedza taka szczególnie się przydaje w krajach, w których istnieje zagrożenie trzęsieniami ziemi. Właściwa ocena warunków gruntowych ma wpływ na stopień zniszczeń podczas drgań sejsmicznych.

Badania geotechniczne można podzielić na trzy etapy:
– badania wstępne,
– badania w fazie wykonywania budowli oraz
– kontrola zachowania się górotworu i sprawdzanie wyników badań już na etapie użytkowania budynku lub budowli.