wyburzanie kraków wyburzanie kraków

Charakterystyka koparek

Koparka jest typową maszyną przeznaczoną do robót ziemnych. Służy ona do oddzielania urobku od gruntu, a także do przenoszenia go na środki transportowe, bądź też na składowisko. Tego typu sprzęt może także pełnić rolę tak zwanego urządzenia przeładunkowego. Wówczas jego rolą jest nabieranie oraz przenoszenia jedynie materiałów sypkich.

Koparki należą do maszyn stosowanych powszechnie w każdym miejscu, gdzie tylko są one potrzebne. Są one najpowszechniej wykorzystywane do prac ziemnych budowlanych, górniczych lub też transportowych. Zasadniczego podziału koparek dokonuje się w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Wyróżnia się dwie podstawowe grupy podziału koparek. Są to koparki pracujące w  cyklu przerywanym, a także koparki pracujące w cyklu ciągłym.

POLECAMY: Wykopy LitBud Kraków – prace ziemne, wyburzanie Kraków – LitBud

Usługi koparką pracującą w cyklu przerywanym, oznaczają że między następującymi po sobie kolejno etapami pracy naczynia urabiającego w sprzęcie, występują także etapy pomocnicze. Przykładem etapu pomocniczego jest między innymi przeniesienie naczynia z urobkiem, następnie jego opróżnienie, po czym nastąpić ma powrót do pozycji pracy. Są one wyposażone w tylko jedno naczynie urabiające. Nazywa się je koparkami jednonaczyniowymi. Nie można ukryć, iż jest to grupa koparek najbardziej powszechnie znanych oraz stosowanych. Natomiast koparki pracujące w cyklu ciągłym, pracują tak, że kolejne etapy pracy naczyń urabiających kolejno jedno po drugim. Następuje to oczywiście w sposób ciągły. Tego typu koparki wyposażone są w kilka naczyń urabiających połączonych ze sobą zamkniętymi łańcuchami. Mogą być one także ustawione na kole czerpakowym. Tą grupę koparek określa się jako koparki wielonaczyniowe.

Jeśli chodzi o podział koparek ze względu na osprzęt roboczy, wyróżnić można sprzęty podsiębierne, przedsiębierne, chwytakowe oraz zbierakowe. Przedsiębierne mogą pracować zarówno poniżej jak i powyżej poziomu na którym aktualnie stoi. Przedsiębierne pracują zjeżdżając w stronę wykopu, w chwytakowych opuszcza się łyżka, natomiast w zbierakowych grunt odspaja zbierak wleczony po ziemi za pomocą liny. Roboty ziemne wykonywane są właśnie za pomocą niezawodnych koparek. Ich zastosowanie zdecydowanie jest bardzo różnorodne.

Kolejno do ciekawych zastosowań urządzeń jakimi są koparki należą na przykład koparki podwodne. Przeznaczone są one do eksploatacji złóż minerałów, pochodzących z morza. Nosi to nazwę konkrecji. Kolejnym z nietypowych rozwiązań jest także koparka linotorowa. Ją natomiast zalicza się także do linotorowych dźwignic.