system wynagradzania system wynagradzania

System ocen pracowników i efekt

system wynagradzaniaPracownik, który dopiero co jest zatrudniony w danej firmie, musi liczyć się z tym, że na początku nie będzie otrzymywał zbyt dużego wynagrodzenia. Pracodawca bowiem musi dokładnie zapoznać się z umiejętnościami zatrudnionego, a także sprawdzić, czy potrafi się on wykazać, by zasłużyć na wyższe wynagrodzenie. Jak można zauważyć, takie rozwiązanie jest nie zawsze satysfakcjonujące dla obydwu stron, zwłaszcza jeśli pracownik musi długo czekać na lepsze wynagrodzenie.

Nie można się więc dziwić, że wprowadza się specjalne systemy wynagradzania, które pozwalają lepiej określać cele przedsiębiorstw i tak określić pensję pracowników, by starali się oni osiągnąć ten pułap, jaki dla firmy będzie satysfakcjonujący. Elastyczny sposób wynagradzania może przynieść spodziewane efekty, jednak czasem warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób wyróżnić pracownika lub większą liczbę pracowników.

Jak wiadomo, kiedy publicznie i w otoczeniu innych zatrudnionych wyróżnia się jednego lub kilku podwładnych, pozostali pracownicy mogą czuć się niedowartościowani, zwłaszcza jeśli także pracowali nad danym projektem. Ważne jest więc to, by system ocen pracowniczych uwzględniał takie i inne sytuacje, gdyż tylko wtedy będzie on sprawiedliwy i po prostu zacznie przynosić wymierne korzyści.

Jednak jak to zwykle bywa, na efekty związane z wprowadzaniem takiego systemu rozliczeń trzeba niekiedy trochę poczekać. W grę bowiem wchodzi czynnik psychologiczny, jakim jest nakierowanie pracowników na to, jakie cele są istotne dla przedsiębiorstwa i na ich realizację.